Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 treedt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of GDPR (General Data Protection Regulation) in werking, die als doel heeft de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.

In het kader van deze verordening willen wij u verzekeren dat alle info, die wij over u beschikken, door ons beschermd wordt. Deze blijft binnen het bedrijf en wordt uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt.

WETTELIJKE VERMELDING GEBRUIK VAN COOKIES: Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Betoraill VOF zal in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. Wij wijzen er U op dat U uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat U in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Betoraill VOF. Zonder voorafgaande toestemming van Betoraill VOF, mag u geen gebruik maken van de programmering, teksten, logo’s, foto’s, …, tenzij uitdrukkelijk anders Vermeld.